Domů » Blog » Z recenzí » Žebro Karla Hynka

Žebro Karla Hynka

Nejnovější básnickou knížkou připravenou k vydání v Českých Budějovicích je sbírka Jiřího Kukaně Ráno jako nikdy.

Kukaňovo jméno je čtenářům poezie zejména z časopiseckých otisků známo již dlouho, jistě více než deset let. Ve sbírce se tato soustavnost literární práce sympaticky projevuje zdaleka ne běžnou jednotlivostí poetiky a organičností použitých výrazových prostředků.

Autor používá velmi často místo rýmů souzvuků, jeho obraznost - zdůrazňující citovost - neusiluje o logiku ani o nalézání nových a za každou cenu nečekaných pojmenování; k osobní výpovědi mu dobře stačí čisté a kultivované používání existujícího poetického inventáře.

Svět Jiřího Kukaně je hořký. Ve verších čteme o léčebnách a o nabouraných manželských vztazích, čteme o nemocných dětech i o osobním smutku. Přesto nalézám v knížce Ráno jako nikdy v nezákladnější významové vrstvě projev síly, vitality i optimismu.

František Schildberger, Brněnský večerník 4.7.1986

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace