Vydal Fragment v roce 2019

ilustrace Eliška Dytrychová, Valerie Fišerová, Julie Henslová, Lucie Hodíková, Anna Janečková,Agáta Kohoutková, Andrea Nováková a Anna Marie Sochová