Vydalo Krajské kulturní středisko České Budějovice v roce 1988, ilustrace Jiří Müller

PRVNÍ LET

Když ptáci tvého smíchu
usednou na ploty okolních zahrad
chodím a sbírám je
Usedají stále výš a výš
a já lezu po věžích města
Přeskakuji ze střechy na střechu
a pomalu si zvykám:
Už snídám drobky na tvých římsách
Už mně rostou křídla
abych i já veplul
do svého prvního letu

MODRÁ PLANETA

Sníme o hvězdách
o nekonečných pláních
kde zní cinkot stříbrných lžic
jako jemná burácení startovacích ramp
z dětských hřišť

Ale tady na zemi
v zahradě
kde historie češe dětem vlasy
a všechny legendy jsou křehčí
než nožky Picassových holubic
sníš o tom
jakou barvou namalovat
modrou planetu...


SLOVA

Všechna moje slova
jsou jako paprsky světla pode dveřmi
za nimiž ještě nebydlíme
Vždyť i ta klika na nich
je tak vysoko
že dosáhnout na ni je těžší
než pojmenovat nové hvězdy

Ale ty máš dosud všechny příběhy
před sebou
Ještě se ti mezi prsty
nesype písek nekonečných pouští
Ještě se ti celý svět vejde
do tvojí dětské
pěstičky

V PATNÁCTI

V patnácti
vytéká moře ze břehů
a k tvým bokům připlouvají lodě
s náklady cizích koření

V prstech máš ještě
trsy loňské trávy
a plyšového medvídka
kterému chybí
korálky očí

A přece není slepý
Vyklání se z okna
nad mořem dlažby
a hledá pravé místo
k vyplutí
Stačí jen skočit
roztáhnout křídla
a volat:
Tady jsem!

V patnácti je svět tak malý
že ho stihneš obeplout
mezi domácími úkoly
a večeří